Κρυοθεραπεία ή παγοθεραπεία είναι η τοπική και συστηματική τοποθέτηση πάγου για θεραπευτικούς σκοπούς. Ιδανικά για αθλητές!

Εμφάνιση και των 5 αποτελεσμάτων