0
0.00
0
Ιατρικά είδη και προϊόντα

Η βιομηχανία ιατρικών προμηθειών και προϊόντων γνώρισε τεράστια άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς διεθνείς εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να παρέχουν το καλύτερο, είτε για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία είτε για τον ασθενή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα και προηγμένα μηχανήματα και εξοπλισμό . Στόχος είναι να παρέχονται στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης οι καλύτερες δυνατές λύσεις ώστε να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας.

Με την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού και τη νέα πραγματικότητα που επέβαλε στον ιατρικό τομέα, οι ιατρικές προμήθειες μιας χρήσης έχουν αποκτήσει απαράμιλλη δημοτικότητα καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα παράγουν ενεργά ό,τι μπορεί να διευκολύνει το έργο των νοσηλευτών και των γιατρών διατηρώντας την υγεία του ασθενούς προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης.

Η πανδημία του κορωνοϊού επέβαλε ένα νέο είδος επένδυσης για εταιρείες που ειδικεύονται στο ιατρικό υλικό και εξοπλισμό προστασίας όπως ρούχα, καλύμματα μίας χρήσης, μάσκες N95, χειρουργικές μάσκες, γάντια, αναπνευστήρες και συσκευές παρακολούθησης ασθενών που αποτελούν σήμερα την πλειοψηφία της χρήσης ιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία.

Η κύρια τάση στην κατασκευή αυτών των προμηθειών είναι η αρχή της «μιας χρήσης», έτσι ώστε να πετιούνται αμέσως μετά από κάθε χρήση, η οποία διασφαλίζει ότι δεν μεταφέρονται με τη νοσοκόμα ή τον γιατρό από το ένα δωμάτιο στο άλλο, μειώνοντας έτσι τη μόλυνση του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

X